Tenaga Kependidikan

Daftar Tenaga Kependidikan

NO NAMA UNIT KERJA DETAIL
1 Nur Hidayatiningsih, S.Ag. FEBI
2 Joko Purnomo, S.E. FEBI
3 Sukoco Edi Sasmito, S.E. FEBI
4 Awaluddin, S.E. FEBI
5 Farida Indri Wijayanti, S.Pd., M.Pd. FEBI
6 Any Rahmawati, S.Pd. FEBI
7 Dedi Risdiyanto, A.Md. FEBI
8 Joko Sumbodo FEBI
9 Moh. Amir Kholid, S.Pd.I FEBI
10 Ngesti Wihastuti, A.MF. FEBI
11 Sri Hartatik, S.E. FEBI
12 Muh Fathur Rohman FEBI
13 Subandi FEBI
14 Retno Wiastuti, S.Pd. FEBI
15 Farah Nilawati Syakirin, S.Sos.I FEBI
Top